• CO SLÍBÍME,
  TO DODRŽÍME :-)
 • RYCHLE
  STAČÍ JEN
  PÁR MINUT
 • SNADNO
  SROZUMITELNÉ
  UŽIVATELSKÉ
  ROZHRANÍ
 • 100% ON-LINE
  JIŽ ŽÁDNÉ
  STAHOVÁNÍ
  PROGRAMŮ
 • ZDARMA
  ULOŽENÍ
  FOTOGRAFIÍ
  ZDARMA
 • SDÍLENÍ
  NEOMEZENÉ
  MOŽNOSTI
  SDÍLENÍProhlášení o ochraně osobních údajů

PIKLIO, s.r.o., IČ: 284 99 654, se sídlem Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 146100, provozovatel internetových stránek piklio.com

Zabezpečení osobních údajů

Ochraně osobních údajů, které získáme od našich zákazníků a návštěvníků stránek, věnujeme maximální úsilí. Pro jejich zabezpečení před neoprávněným přístupem nebo zneužitím využíváme nejmodernější technologie a postupy. Osobní údaje, které nám poskytnou, uchováváme na počítačových serverech, ke kterým je zásadně omezen přístup a které se nachází v zabezepčených prostorách. Při přenosu osobních informací pomocí internetu data šifrujeme pomocí protokolu SSL tak, aby byly pro neoprávněné osoby nečitelné a tedy nezneužitelné.

Shromažďování osobních údajů

Pokud potřebujeme údaje, které identifikují konkrétního zákazníka (uživatele) nebo které umožní zákazníka kontaktovat za účelem poskytnutí služby, kterou si vyžádal, požádáme o ně přímo zákazníka. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti se zákazníkem, mohou obsahovat jméno a příjmení, název firmy, e-mail, telefon, kontaktní a doručovací adresy. Údaje o kreditních a jiných platebních kartách neshromažďujeme. Pokud při platbě zákazník zadává číslo kreditní (platební) karty, toto číslo odesíláme pouze naší bance, která nám jej nikdy neposkytuje. Žádné údaje o kreditní kartě neuchováváme. V souvislosti se zlepšením služeb Piklio.com můžeme shromažďovat určité informace o návštěvě zákazníka, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se zákazník připojil k našim stránkám, datum a čas přístupu na naše stránky či seznam navštívených podstránek.

Přístup k Vašim osobním údajům

Osobní údaje jsou přístupné pouze nám a zákazníkovi. Přístup k osobním údajům je omezen zadáním přístupového jména a hesla, které je známé pouze zákazníkovi. Osobní údaje je možné kdykoliv prohlédnout a upravit.

Použití osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na stránkách Piklio.com budou použity jen k poskytování služeb, které si zákazník vyžádal nebo k nimž dal souhlas. Osobní údaje budou použity k tomu, abychom zákazníkovi poskytli důležité informace o produktech nebo službách, o objednávkách a jejich plnění, včetně dalších aktualizací služeb. Některé údaje budou použity pro zjednodušení používání stránek Piklio.com. Pokud nám k tomu dá zákazník souhlas, můžeme zasílat informace i o jiných produktech a službách. Při plnění požadavků zákazníka pověřujeme jiné společnosti jejich vyřízením např. dopravci. Těmto společnostem poskytneme pouze osobní údaje, které jsou potřeba k poskytnutí konkrétní služby. Vyžadujeme od nich, aby s těmito informacemi nakládali diskrétně a aby je nepoužívali k jiným účelům.